Το Θάυμα της Αυτογνωσίας και της Αυτομεταμόρφωσης

Ο αναγνώστης μπορεί να συμμετέχει στην έρευνα αυτή, κι έτσι να μάθει για τον εαυτό του, αν στοχάζεται τα ερωτήματα που κάνει ο συγγραφέας, πριν διαβάσει τις απαντήσεις.

Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΣ Η ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ;

Η σκέψη σου, ο μόνος σου εχθρός.

Θα μου επιτρέπατε ν’ αρχίσω με μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον καθέναν από σας; Η ερώτηση είναι: Ποιό νομίζετε ότι είναι το βασικό στοιχείο, η βασική λειτουργία στον κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, άντρα ή γυναίκα, πλούσιο ή φτωχό, μορφωμένο ή αγράμματο;

Η λογική. Ο πόνος. Ο σεξουαλισμός. Η