ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

Επιλογές άπό τό ομώνυμο βιβλίο τού Γιατρού-φυσιολόγου Άλέξη Καρέλ, Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

Σήμερα, τό νά ζεϊ κανείς σημαίνει να ικανοποιεί τυφλά τις ορέξεις του. Υπερβολικό φαΐ, χωρίς νά λαβαίνουμε υπόψη τούς νόμους τής διατροφής, κακοδιαλεγμένα τρόφιμα καί πολύ συχνά άσχημα παρασκευασμένα. Οι γυναίκες δέν ξέρουν πιά νά μαγειρέψουν. Οί πολιτισμένοι, συνήθισαν, λίγο- λίγο, νά δηλητηριάζονται κάθε μέρα άπό πολύ μεγάλες ποσότητες καφέ, τσαγιού, οινοπνεύματος, κρασιού, μελίτη καί καπνού. Χάρη στήν προπαγάνδα των έμπορων καί των βιομηχάνων καί στή συνενοχή των κυβερνήσεων οί λαοί τής Δύσης δημιούργησαν καινούριες άνάγκες καί έγκαταλείπονται μέ