ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Είμαστε μια Ειρηνική Επανάσταση Ατόμου - Κοινωνίας ενάντια στην άγνοια, στην αρρώστια, στη φτώχεια, στην αδικία, στους κυβερνώντες που λεηλατούν την Ελλάδα πνευματικά - υλικά.

Διαφέρουμε από όλα τα άλλα πολιτικά κινήματα, γιατί αποκαλύπτουμε τον οικολογικό τρόπο ζωής ο οποίος καθαρίζει το αίμα μας από τις τοξίνες, και το μυαλό μας από καταστροφικές σκέψεις και πράξεις. Ο Οικο-Λογικός τρόπος ζωής σώζει. Υγεία - Οικονομία - Ζωή και μας Αναγεννά Πνευματικά - Σωματικά.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ επιδιώκουν:

  • Την αντικατάσταση της κεφαλαιοκρατικής δικτατορίας με την γνήσια άμεση δημοκρατία. Ισονομία, Ισηγορία, Αξιοκρατία, Δίκαιοι Εκλογικοί Νόμοι (απλή αναλογική). Το βουλευτικό αξίωμα να είναι άμισθο λειτούργημα όχι επάγγελμα.
  • Την απονομή δικαιοσύνης: Οι δικαστές να μη διορίζονται από το κυβερνόν κόμμα, αλλά να εκλέγονται αξιοκρατικά, δημοκρατικά από το λαό.
  • Τη διάσωση Φύσης - Υγείας Ζωής: Περιορισμό περιττο - βλαβερών προϊόντων που προκαλούν τη μόλυνση, την αρρώστια, τη φτώχεια, την τεχνητή δυστυχία. Όχι στην “ανάπτυξη” που οδηγεί στον θάνατο φύσης - ζωής. Όχι στην αστυφιλία, στις τερατουπόλεις. Αποκέντρωση.
  • Την υγεία για όλους, πρόληψη ασθενειών με την Οικολομική διαβίωση. Αντικατάσταση νοσοκομείων με κέντρα υγείας - τουρισμού.
  • Την πνευματική ανάπτυξη μέσω της Οικολογικής Παιδείας.
    στην “ανάπτυξη” που οδηγεί στον θάνατο φύσης - ζωής. Όχι στην αστυφιλία, στις τερατουπόλεις.Αποκέντρωση.

Δεν είμαστε κόμμα γιατί δεν εκπροσωπούμε ένα κομμάτι Ελλήνων αλλά όλους τους Έλληνες. Απόδειξη, η πρότασή μας περί συν-κυβέρνησης όλων των πολιτικών δυνάμεων που θα εκπροσωπούν το σύνολο του Ελληνικού λαού, και θα εργάζονται για την ευημερία όλων των Ελλήνων. Σκοπός μας δεν είναι να πάρουμε αλλά να δώσουμε.Ο σκοπός αυτός κατοχυρώνεται και πραγματοποιείται με την καθιέρωση της πολιτικής ανιδιοτέλειας και της Δημοκρατίας στην πράξη που δεν επιτρέπουν την λεηλασία των δημοσίων οικονομικών.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ επιδιώκουν την απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταναγκαστική βιοποριστική εργασία (δουλεία) με την πενταετή κοινωνική στράτευση των νέων, οι οποίοι θα εξυπηρετούν όλες τις ωφέλιμες ανάγκες μας, οι οποίες είναι ελάχιστες. Έτσι δεν θα ζούμε για να βασανιζόμαστε αλλά για να χαιρόμαστε. Όραμά μας: Η Πανανθρώπινη υγεία, ευημερία. Εν το παν. Δεν υποσχόμεθα αλλαγή και βελτίωση της ζωής στο μέλλον όταν αναλάβουμε την πολιτική εξουσία (για να αποδειχθεί μια ακόμη απάτη) αλλά προσφέρουμε αμέσως την αλλαγή αυτή και τη βελτίωση σε όλο τον κόσμο που θα εφαρμόσει τον οικολογικό τρόπο ζωής που προτείνουμε.