ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα συμπτώματα σε κάθε αρρώστια είναι σημεία της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθεί φυσιολογικά ο οργανισμός και σημαίνουν για μας το θεραπευτικό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει αυτός για να απαλλαγεί από την ασθένεια. Τέτοια σημεία δεν πρέπει να ενοχλούνται απερίσκεπτα, διότι είναι λειτουργίες της Μητέρας Φύσης.

Οπωσδήποτε εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος της Ιατρικής γενικά. Οι σκέψεις όλων των καλών γιατρών, όλων των εποχών, κατευθύνονται συνεχώς προς την ερώτηση, πόσο μεγάλη είναι η θεραπευτική δύναμη της φύσης, ώστε μόνη της, από τον εαυτό της, ν’ αποκρούει μια προσβολή γιά ν’ αποκαταστήσει