ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

” ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ “

Κοινός στόχος κάθε ανθρώπου, κάθε οργάνωσης, κάθε φυλής, κάθε έθνους όλων των εθνών θα πρέπει να είναι:

1) Η σωτηρία του πλανήτη Γη, της κοινής πατρίδας από τη μόλυνση και την οικολογική καταστροφή που προκαλούν οι άπειρες περιττοβλαβερές ανάγκες μας.

Πρώτα η σωτηρία της ζωής και μετά όλα τα άλλα. Γιατί άνευ ζωής είναι άνευ αξίας και κάθε άλλη επιδίωξή μας.

2) Η διακοπή των πολέμων, των πολεμικών εξοπλισμών και των πολεμικών δοκιμών που προκαλούν τη μόλυνση κατά ένα μεγάλο ποσοστό και τη φρίκη της αλληλοεξόντωσης, της πείνας και της δυστυχίας.

Τα χρήματα